Powrót do strony głównej
Zdrowa dieta pudełkowa!

Sprawdź nasze ceny

1000 kcal 1200 kcal 1500 kcal 1800 kcal 2000 kcal 2500 kcal
Zestaw próbny - 1 dzień 61 PLN 63 PLN 65 PLN 67 PLN 69 PLN 71 PLN
1 tydzień - cały tydzień 427 PLN 441 PLN 455 PLN 469 PLN 483 PLN 497 PLN
1 tydzień - tylko dni robocze 305 PLN 315 PLN 325 PLN 335 PLN 345 PLN 355 PLN
2 tygodnie - cały tydzień 854 PLN 882 PLN 910 PLN 938 PLN 966 PLN 994 PLN
2 tygodnie - tylko dni robocze 610 PLN 630 PLN 650 PLN 670 PLN 690 PLN 710 PLN
3 tygodnie - cały tydzień 1281 PLN 1323 PLN 1365 PLN 1407 PLN 1449 PLN 1491 PLN
3 tygodnie - tylko dni robocze 915 PLN 945 PLN 975 PLN 1005 PLN 1035 PLN 1065 PLN
4 tygodnie - cały tydzień 1708 PLN 1764 PLN 1820 PLN 1876 PLN 1932 PLN 1988 PLN
4 tygodnie - tylko dni robocze 1220 PLN 1260 PLN 1300 PLN 1340 PLN 1380 PLN 1420 PLN
zestaw 30 dni 1830 PLN 1890 PLN 1950 PLN 2010 PLN 2070 PLN 2130 PLN
1000 kcal 1200 kcal 1500 kcal 1800 kcal 2000 kcal 2500 kcal
Zestaw próbny - 1 dzień 61 PLN 63 PLN 65 PLN 67 PLN 69 PLN 71 PLN
1 tydzień - cały tydzień 427 PLN 441 PLN 455 PLN 469 PLN 483 PLN 497 PLN
1 tydzień - tylko dni robocze 305 PLN 315 PLN 325 PLN 335 PLN 345 PLN 355 PLN
2 tygodnie - cały tydzień 854 PLN 882 PLN 910 PLN 938 PLN 966 PLN 994 PLN
2 tygodnie - tylko dni robocze 610 PLN 630 PLN 650 PLN 1340 PLN 690 PLN 710 PLN
3 tygodnie - cały tydzień 1281 PLN 1323 PLN 1365 PLN 1407 PLN 1449 PLN 1491 PLN
3 tygodnie - tylko dni robocze 915 PLN 945 PLN 975 PLN 1005 PLN 1035 PLN 1065 PLN
4 tygodnie - cały tydzień 1708 PLN 1764 PLN 1820 PLN 1876 PLN 1932 PLN 1988 PLN
4 tygodnie - tylko dni robocze 1220 PLN 1260 PLN 1300 PLN 1340 PLN 1380 PLN 1420 PLN
zestaw 30 dni 1830 PLN 1890 PLN 1950 PLN 2010 PLN 2070 PLN 2130 PLN
1000 kcal 1200 kcal 1500 kcal 1800 kcal 2000 kcal
Zestaw próbny - 1 dzień 66 PLN 68 PLN 70 PLN 72 PLN 74 PLN
1 tydzień - cały tydzień 462 PLN 476 PLN 490 PLN 504 PLN 518 PLN
1 tydzień - tylko dni robocze 330 PLN 340 PLN 350 PLN 360 PLN 370 PLN
2 tygodnie - cały tydzień 924 PLN 952 PLN 980 PLN 1008 PLN 1036 PLN
2 tygodnie - tylko dni robocze 660 PLN 680 PLN 700 PLN 720 PLN 740 PLN
3 tygodnie - cały tydzień 1386 PLN 1428 PLN 1470 PLN 1512 PLN 1554 PLN
3 tygodnie - tylko dni robocze 990 PLN 1020 PLN 1050 PLN 1080 PLN 1110 PLN
4 tygodnie - cały tydzień 1848 PLN 1904 PLN 1960 PLN 2016 PLN 2072 PLN
4 tygodnie - tylko dni robocze 1320 PLN 1360 PLN 1400 PLN 1440 PLN 1480 PLN
zestaw 30 dni 1980 PLN 2040 PLN 2100 PLN 2160 PLN 2220 PLN
1000 kcal 1200 kcal 1500 kcal 1800 kcal 2000 kcal
Zestaw próbny - 1 dzień 68 PLN 70 PLN 72 PLN 74 PLN 76 PLN
1 tydzień - cały tydzień 476 PLN 490 PLN 504 PLN 518 PLN 532 PLN
1 tydzień - tylko dni robocze 340 PLN 350 PLN 360 PLN 370 PLN 380 PLN
2 tygodnie - cały tydzień 952 PLN 980 PLN 1008 PLN 1036 PLN 1064 PLN
2 tygodnie - tylko dni robocze 680 PLN 700 PLN 720 PLN 740 PLN 760 PLN
3 tygodnie - cały tydzień 1428 PLN 1470 PLN 1512 PLN 1554 PLN 1596 PLN
3 tygodnie - tylko dni robocze 1020 PLN 1050 PLN 1080 PLN 1110 PLN 1140 PLN
4 tygodnie - cały tydzień 1904 PLN 1960 PLN 2016 PLN 2072 PLN 2128 PLN
4 tygodnie - tylko dni robocze 1360 PLN 1400 PLN 1440 PLN 1480 PLN 1520 PLN
zestaw 30 dni 2040 PLN 2100 PLN 2160 PLN 2220 PLN 2280 PLN
1000 kcal 1200 kcal 1500 kcal 1800 kcal 2000 kcal
Zestaw próbny - 1 dzień 66 PLN 68 PLN 70 PLN 72 PLN 74 PLN
1 tydzień - cały tydzień 462 PLN 476 PLN 490 PLN 504 PLN 518 PLN
1 tydzień - tylko dni robocze 330 PLN 340 PLN 350 PLN 360 PLN 370 PLN
2 tygodnie - cały tydzień 924 PLN 952 PLN 980 PLN 1008 PLN 1036 PLN
2 tygodnie - tylko dni robocze 660 PLN 680 PLN 700 PLN 720 PLN 740 PLN
3 tygodnie - cały tydzień 1386 PLN 1428 PLN 1470 PLN 1512 PLN 1554 PLN
3 tygodnie - tylko dni robocze 990 PLN 1020 PLN 1050 PLN 1080 PLN 1110 PLN
4 tygodnie - cały tydzień 1848 PLN 1904 PLN 1960 PLN 2016 PLN 2072 PLN
4 tygodnie - tylko dni robocze 1320 PLN 1360 PLN 1400 PLN 1440 PLN 1480 PLN
zestaw 30 dni 1980 PLN 2040 PLN 2100 PLN 2160 PLN 2220 PLN
I i II śniadanie 1400 kcal 1800 kcal 2400 kcal 3000 kcal
Zestaw próbny - 1 dzień 30 PLN 65 PLN 67 PLN 71 PLN 79 PLN
1 tydzień - cały tydzień 210 PLN 455 PLN 469 PLN 497 PLN 553 PLN
1 tydzień - tylko dni robocze 150 PLN 325 PLN 335 PLN 355 PLN 395 PLN
2 tygodnie - cały tydzień 420 PLN 910 PLN 938 PLN 994 PLN 1106 PLN
2 tygodnie - tylko dni robocze 300 PLN 650 PLN 670 PLN 710 PLN 790 PLN
3 tygodnie - cały tydzień 630 PLN 1365 PLN 1407 PLN 1491 PLN 1659 PLN
3 tygodnie - tylko dni robocze 450 PLN 975 PLN 1005 PLN 1065 PLN 1580 PLN
4 tygodnie - cały tydzień 840 PLN 1820 PLN 1876 PLN 1988 PLN 2212 PLN
4 tygodnie - tylko dni robocze 600 PLN 1300 PLN 1340 PLN 1420 PLN 1580 PLN
zestaw 30 dni 900 PLN 1950 PLN 2010 PLN 2130 PLN 2370 PLN
I trymestr II trymestr III trymestr Karmiąca
Zestaw próbny - 1 dzień 65 PLN 70 PLN 75 PLN 70 PLN
1 tydzień - cały tydzień 455 PLN 490 PLN 525 PLN 490 PLN
1 tydzień - tylko dni robocze 330 PLN 350 PLN 375 PLN 350 PLN
2 tygodnie - cały tydzień 910 PLN 980 PLN 1050 PLN 980 PLN
2 tygodnie - tylko dni robocze 650 PLN 700 PLN 750 PLN 700 PLN
3 tygodnie - cały tydzień 1365 PLN 1470 PLN 1575 PLN 1470 PLN
3 tygodnie - tylko dni robocze 975 PLN 1050 PLN 1125 PLN 1050 PLN
4 tygodnie - cały tydzień 1820 PLN 1960 PLN 2100 PLN 1960 PLN
4 tygodnie - tylko dni robocze 1300 PLN 1400 PLN 1500 PLN 1400 PLN
zestaw 30 dni 1890 PLN 2040 PLN 2190 PLN 2040 PLN
1500 kcal 1800 kcal 2000 kcal 2500 kcal 3000 kcal 3500 kcal
Zestaw próbny - 1 dzień 72 PLN 74 PLN 76 PLN 78 PLN 82 PLN 90 PLN
1 tydzień - cały tydzień 504 PLN 518 PLN 532 PLN 546 PLN 574 PLN 630 PLN
1 tydzień - tylko dni robocze 360 PLN 370 PLN 380 PLN 390 PLN 410 PLN 450 PLN
2 tygodnie - cały tydzień 1008 PLN 1036 PLN 1064 PLN 1092 PLN 1148 PLN 1260 PLN
2 tygodnie - tylko dni robocze 720 PLN 740 PLN 760 PLN 780 PLN 820 PLN 900 PLN
3 tygodnie - cały tydzień 1512 PLN 1554 PLN 1596 PLN 1638 PLN 1722 PLN 1890 PLN
3 tygodnie - tylko dni robocze 1080 PLN 1110 PLN 1140 PLN 1170 PLN 1230 PLN 1350 PLN
4 tygodnie - cały tydzień 2016 PLN 2072 PLN 2128 PLN 2184 PLN 2296 PLN 2520 PLN
4 tygodnie - tylko dni robocze 1440 PLN 1480 PLN 1520 PLN 1560 PLN 1640 PLN 1800 PLN
zestaw 30 dni 2160 PLN 2220 PLN 2280 PLN 2340 PLN 2460 PLN 2700 PLN
Kobieta (1800 kcal) Mężczyzna (2500 kcal)
Zestaw próbny - 1 dzień 80 PLN 90 PLN
1 tydzień - cały tydzień 560 PLN 630 PLN
1 tydzień - tylko dni robocze 400 PLN 450 PLN
2 tygodnie - cały tydzień 1120 PLN 1260 PLN
2 tygodnie - tylko dni robocze 800 PLN 900 PLN
3 tygodnie - cały tydzień 1680 PLN 1890 PLN
3 tygodnie - tylko dni robocze 1200 PLN 1350 PLN
4 tygodnie - cały tydzień 2240 PLN 2520 PLN
4 tygodnie - tylko dni robocze 1600 PLN 1800 PLN
zestaw 30 dni 2400 PLN 2700 PLN
Kobieta (1800 kcal) Mężczyzna (2500 kcal)
Zestaw próbny - 1 dzień 90 PLN 100 PLN
1 tydzień - cały tydzień 630 PLN 700 PLN
1 tydzień - tylko dni robocze 450 PLN 500 PLN
2 tygodnie - cały tydzień 1260 PLN 1400 PLN
2 tygodnie - tylko dni robocze 900 PLN 1000 PLN
3 tygodnie - cały tydzień 1890 PLN 2100 PLN
3 tygodnie - tylko dni robocze 1350 PLN 1500 PLN
4 tygodnie - cały tydzień 2520 PLN 2800 PLN
4 tygodnie - tylko dni robocze 1800 PLN 2000 PLN
zestaw 30 dni 2700 PLN 3000 PLN
1000 kcal 1200 kcal 1500 kcal 1800 kcal 2000 kcal 2500 kcal
Zestaw próbny - 1 dzień 61 PLN 63 PLN 65 PLN 67 PLN 69 PLN 71 PLN
1 tydzień - cały tydzień 427 PLN 441 PLN 455 PLN 469 PLN 483 PLN 497 PLN
1 tydzień - tylko dni robocze 305 PLN 315 PLN 325 PLN 335 PLN 345 PLN 355 PLN
2 tygodnie - cały tydzień 854 PLN 882 PLN 910 PLN 938 PLN 966 PLN 994 PLN
2 tygodnie - tylko dni robocze 610 PLN 630 PLN 650 PLN 1340 PLN 690 PLN 710 PLN
3 tygodnie - cały tydzień 1281 PLN 1323 PLN 1365 PLN 1407 PLN 1449 PLN 1491 PLN
3 tygodnie - tylko dni robocze 915 PLN 945 PLN 975 PLN 1005 PLN 1035 PLN 1065 PLN
4 tygodnie - cały tydzień 1708 PLN 1764 PLN 1820 PLN 1876 PLN 1932 PLN 1988 PLN
4 tygodnie - tylko dni robocze 1220 PLN 1260 PLN 1300 PLN 1340 PLN 1380 PLN 1420 PLN
zestaw 30 dni 1830 PLN 1890 PLN 1950 PLN 2010 PLN 2070 PLN 2130 PLN
GYM
Zestaw próbny - 1 dzień 100 PLN
1 tydzień - cały tydzień 700 PLN
1 tydzień - tylko dni robocze 500 PLN
2 tygodnie - cały tydzień 1400 PLN
2 tygodnie - tylko dni robocze 1000 PLN
3 tygodnie - cały tydzień 2100 PLN
3 tygodnie - tylko dni robocze 1500 PLN
4 tygodnie - cały tydzień 2800 PLN
4 tygodnie - tylko dni robocze 2000 PLN
zestaw 30 dni 3000 PLN
Post Leczniczy / Dieta warzywno-owocowa
Zestaw próbny - 1 dzień 74 PLN
1 tydzień - cały tydzień 518 PLN
1 tydzień - tylko dni robocze 370 PLN
2 tygodnie - cały tydzień 1036 PLN
2 tygodnie - tylko dni robocze 740 PLN
3 tygodnie - cały tydzień 1554 PLN
3 tygodnie - tylko dni robocze 1110 PLN
4 tygodnie - cały tydzień 2072 PLN
4 tygodnie - tylko dni robocze 1480 PLN
5 tygodni - cały tydzień 2590 PLN
5 tygodni - tylko dni robocze 1850 PLN
6 tygodni - cały tydzień 3108 PLN
6 tygodni - tylko dni robocze 2220 PLN
Wyjście z postu leczniczego
Zestaw próbny - 1 dzień 74 PLN
1 tydzień - cały tydzień 518 PLN
1 tydzień - tylko dni robocze 370 PLN
2 tygodnie - cały tydzień 1036 PLN
2 tygodnie - tylko dni robocze 740 PLN
3 tygodnie - cały tydzień 1554 PLN
3 tygodnie - tylko dni robocze 1110 PLN
4 tygodnie - cały tydzień 2072 PLN
4 tygodnie - tylko dni robocze 1480 PLN
5 tygodni - cały tydzień 2590 PLN
5 tygodni - tylko dni robocze 1850 PLN
6 tygodni - cały tydzień 3108 PLN
6 tygodni - tylko dni robocze 2220 PLN

POSTAW na najlepszy catering

Wszystkie diety znajdujące się w ofercie FITEAT są skomponowane wyłącznie ze świeżych produktów, bogatych w witaminy i składniki odżywcze. To codziennie inne, doskonale zbilansowane jadłospisy, dostarczające organizmowi wszystkich niezbędnych elementów potrzebnych do zdrowego funkcjonowania. W posiłkach FITEAT nie stosuje się sztucznych polepszaczy smaku.

Diety FITEAT to pięć podstawowych posiłków dziennie. Oprócz pełnowartościowych dań głównych, otrzymujesz: smaczne sałatki, ciasta fit oraz sezonowe musy owocowe, koktajle jogurtowe i pyszne smoothie.

Nasze jadłospisy powstają w oparciu o porady dietetyków, tak aby jak najlepiej spełniały potrzeby naszych Klientów. Produkty pochodzą wyłącznie od certyfikowanych, lokalnych dostawców. Nad smakiem i różnorodnością proponowanych posiłków czuwają doświadczeni kucharze.

 • niski indeks glikemiczny
 • produkty najwyższej jakości
 • doświadczeni kucharze
 • różnorodne menu
 • bez ulepszaczy
 • opieka dietetyka
Zdrowa dieta pudełkowa!

Wybierz swoją!

Zobacz
co oferujemy
Wybierz
swoje menu
1000 - 2500 kcal

Basic

Dieta Basic, inaczej zwana dietą redukcyjną, bądź lekkostrawną, jest kierowana do osób lubiących różnorodność i nie mających żadnych ograniczeń żywieniowych. Komponowana jest ze zdrowych mięs, ryb i nabiału, dominującym składnikiem są świeże owoce i warzywa, a także nasiona, pestki i bakalie.

5 posiłków
dieta 7-dniowa
bezpieczna dostawa
Sprawdź menu
Każdego dnia

Bezkontaktowe dostawy!

Nasi dostawcy codziennie po skończonej produkcji starannie
pakują Wasze posiłki. Samochody chłodnie wyruszają pod
wskazany adresy, aby zdążyć przed umówionym czasem.

Codziennie między 17:00 a 8:00
+48 881 63 06 63
Chcę zamówić

Mówią o nas

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

twoalice.com

blogerka, mama z zawodu

Alicja Dopierała
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Aktorka filmowa oraz teatralna, piosenkarka i prezenterka telewizyjna

Joanna Moro
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Personalny Trener Roku 2015

Mariusz Michalski
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Zapaśnik, 8 krotny medalista Mistrzostw Polski, Profesjonalny zawodnik MMA rekord (11-2-1) trener personalny ,trener zapasów
Mistrz Babilon MMA
Mistrz Fight Exclusive Night

Daniel Rutkowski
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

polski klub siatkarski

Cerrad Enea Czarni Radom
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

polski klub koszykarski

Hydro Truck Radom
Dlaczego my?

Dlaczego Warto wybrać nasz catering.

Jesteśmy najdłużej działającym cateringiem na rynku. Tym samym mamy ogromne doświadczenie w tej dziedzinie. Nad jakością i smakiem naszych posiłków pracuje sztab wykwalifikowanych ludzi. Szef kuchni dba o wysublimowane smaki naszych klientów. Dietetycy układają zbilansowane posiłki.

Codziennie świeża dostawa

Cały nasz zespól dba o najwyższą jakość naszego cateringu. Produkcja posiłków odbywa się codziennie, tylko z produktów najwyższej jakości, dostarczanych przez lokalnych dostawców.

Profesjonalna obsługa klienta

Nasze biuro to profesjonalni pracownicy, dietetycy i fachowcy z dziedziny żywienia. Z pełną dbałością pomogą w doborze diety.

Elastyczność

W każdym momencie trwania diety możesz ją modyfikować, zmienić adres dostawy czy ją zawiesić. Skontaktuj się z biurem i ustal szczegóły.

Różnorodność

Nasze Menu to 14 tygodni różnorodnego menu, które jest na bieżąco urozmaicane w oparciu o sezonowość produktów.

Doświadczenie

Jesteśmy najdłużej działającym na rynku cateringiem dietetycznym. Tym samym mamy ogromne doświadczenie w tej dziedzinie.

This error message is only visible to WordPress admins
There has been a problem with your Instagram Feed.
Nie wybrałeś jeszcze odpowiedniej diety?

Zawsze możesz liczyć na bezpłatne porady naszych dietetyków!
Porozmawiaj z naszym dietetykiem online lub zadzwoń: +48 881 63 06 63

Chcę zamówić!

Najczęściej zadawane pytania

Zamówienie można złożyć zarówno przez nasza stronę www.fiteat.co jak również telefonicznie pod numerem 881 63 06 63

Tak. Nasi specjaliści są dostępni do Państwa dyspozycji, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-17:00, w sobotę od 8:00 do 14:00 oraz w niedziele od 7:00 do 15:00 pod numerem telefonu +48 881 63 06 63 lub mailowo: info@fiteat.co. Odpowiemy na Państwa wszystkie pytania oraz pomożemy wybrać odpowiednią dietę zarówno pod względem kaloryczności, jak i produktów, które z diety

Tak, pojemniki nasze posiadają atesty do przetrzymywania żywności, mają więc także możliwość podgrzewania w kuchenkach mikrofalowych, wystarczy przed włożeniem pojemnika do mikrofalówki w folii zrobić dziurki.

Jasne, wystarczy, że dwa dni przed dostawą do godziny 16:00 (np. jeżeli chcemy zawiesić posiłki na środę to w poniedziałek do godziny 16:00 musi do nas dotrzeć wiadomość o zawieszeniu dostawy ) wyślą Państwo do nas informację o tym, by dostawę zawiesić. Wykupiony okres wydłuży się wtedy automatycznie o zawieszoną ilość dni.

Tak, istnieje taka możliwość, jednak musimy taką informację dostać maksymalnie do godziny 10:00 dnia poprzedzającego. Wiąże się to ze zmianami logistycznymi w naszej firmie, dlatego też musimy ustalić godziny dostawy w nowe miejsce.

Nie jesteśmy w stanie być w każdym miejscu o każdej godzinie z uwagi na ilość klientów, którym musimy dietę danego dnia rozwieźć. Obsługujemy kilka miast, nasi kierowcy mają ustalone trasy, a każdy klient jest przyzwyczajony do ustalonych wcześniej godzin dostaw, dlatego też każdy nowy adres musi zostać wpasowany w naszą trasę abyśmy mogli każdego klienta obsłużyć jak należy. Jednak że proszę się nie martwić paczka zostanie dostarczona przed godziną 6:00 rano.

Tak bez problemu.

Oczywiście, że tak, zwłaszcza, że nasi kurierzy rozpoczynają dostawy od bardzo wczesnych godzin porannych lub nocnych, udostępnienie takich materiałów pomoże nam w sprawnej dostawie.

Jeżeli otrzymamy informacje dwa dni wcześniej to oczywiście jesteśmy w stanie przygotować dodatkowy zestaw, z zaznaczeniem, iż na te dwa dni otrzyma Pani dwa zestawy identyczne.

Każdego dnia na etykiecie torby znajduje się numer telefonu do biura z którym prosimy się skontaktować, istnieje szansa spotkania się z kierowcą w innym miejscu.

Tak oczywiście, przy dwóch adresach dostawy prosimy o przesłanie harmonogramu na naszego maila gdzie dana paczka ma trafić danego dnia.

Tak oczywiście, jednakże wykluczenie jest dodatkowo płatne 5 zł za składnik dziennie.