Regulamin FITEAT.CO

§ 1 DEFINICJE

 1. FITEAT.CO –oznacza przedsiębiorcę DEFENDER Sp. z o.o. ul. Wolanowska 183,

  26-601 Radom , posiadający NIP 796-302-59-31;

 2. STRONA – oznacza zarówno FITEAT.CO jak i klienta;
 3. KODEKS CYWILNY – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014, poz. 121) Kodeks cywilny,
 4. USŁUGA – oznacza usługę oferowaną przez FITEAT.CO obejmującą kompleksowe przygotowanie, wytworzenie i dostarczenie na ADRES wskazany przez KLIENTA pięciu (5) lub czterech (4) posiłków gotowych do spożycia w skład, których wchodzą: I śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja
 5.  UMOWA –umowa zawierana za pośrednictwem komunikacji elektronicznej lub telefonicznej na odległość pomiędzy Klientem a FitEat.co
 6. RODZAJE USŁUGI – USŁUGA dostępna jest w następujących opcjach:
 1. ADRES – oznacz dokładny adres dostawy podany przez KLIENTA podczas składania ZAMÓWIENIA, pod który FITEAT.CO będzie dostarczał USŁUGI, obejmujący: miejscowość, kod pocztowy, ulicę, nr domu/mieszkania;
 1. WWW.FITEEAT.CO – oznacza serwis internetowy prowadzony przez FITEAT.CO, dostępny pod adresem elektronicznym www.FITEAT.CO, za pośrednictwem którego KLIENT może złożyć zamówienie na wykonanie USŁUGI;
 1. DANE KLIENTA – dane podane przez KLIENTA podczas składania ZAMÓWIENIA i niezbędne do jego realizacji, obejmujące: imię i nazwisko, ADRES, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail;
 1. KLIENT – oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat, a także osobę prawną i jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, która dokonuje lub zamierza złożyć ZAMÓWIENIE;
 2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA– formularz dostępny na www.Fiteat.co umożliwiający dokonanie zamówienia
 3. REGULAMIN – oznacza regulamin świadczenia USŁUG przez FITEAT.CO dostępny na stronie internetowej;
 4. ZAMÓWIENIE – zamówienie na realizację USŁUGI przez FITEAT.CO, złożone przez KLIENTA w dowolny, przez niego wybrany sposób, zgodnie z REGULAMINEM;
 5. DZIEŃ ROBOCZY– jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,
 6. TEREN DOSTAWY – oznacza obszar administracyjny, zaznaczony na mapie umieszczonej na stronie www.fiteat.co/dostawy/, na terenie których dostawa usług odbywa się:

Przekroczenie obszaru bezpłatnej dostawy może wiązać się z dodatkowymi opłatami. Ewentualne koszta dostawy ustalane są po złożeniu zamówienia. Klient o dodatkowej opłacie zostanie niezwłocznie poinformowany przez BOK Fiteat.co.

 

.

 §2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.REGULAMIN określa zasady korzystania przez KLIENTÓW z usług cateringu dietetycznego świadczonych przez FITEAT.CO

 1. KLIENT korzystający z usług fiteat.co zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu, a składając zamówienie dokonuje automatycznej akceptacji jego treści,
 2. KLIENT może uzyskać dostęp do REGULAMINU w formie elektronicznej w każdym czasie, który zamieszczony jest na WWW.FITEAT.CO/REGULAMIN-SERWISU/
 3. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez FitEat.co danych osobowych niezbędnych do realizacji usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Fiteat.co określa „Polityka Prywatności” Serwisu internetowego.
 4. Wszelkie ceny podane na stronie Serwisu internetowego podawane są w polskich złotych(PLN), są cenami brutto uwzględniającymi 8 % VAT.

§3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA CATERINGU DIETETYCZNEGO FITEAT.CO

1. Przedmiotem ZAMÓWIENIA jest catering dietetyczny. Jednodniowy zestaw obejmuje 5 posiłków, w zależności od zamówienia – diet 1000 kcal, dieta 1200 kcal, dieta 1500 kcal, dieta 2000 kcal, dieta 2500 kcal, w różnych wariantach tzn. basic; vege; bezglutenu, bez laktozy, dla cukrzyków, dla kobiet w ciąży, dla kobiet karmiących, dieta sport, dieta dash, dieta indywidualna/z wyborem menu, dieta gym, post lecznicy – dieta warzywno-owocowa, „wyjście” z postu leczniczego oraz 4 posiłków w diecie Paleo i diecie Paleo Samuraj, diecie ketogienicznej.

 1. Zamówienie Diety indywidualnej, inaczej zwanej Dieta z Wyborem Menu, odbywa się tylko, za pośrednictwem strony www.fiteat.co, po założeniu indywidualnego konta przez klienta. W panelu klienta, klient po zalogowaniu zamawia wybraną dietę, wybiera menu na każdy dzień diety z 25 dostępnych posiłków, (nowe menu na kolejny tydzień wstawiane jest w czwartek po godzinie 16), zmienia dni diety, zawiesza dietę.
 2. Każdy posiłek jest osobno pakowany w plastikowe opakowania, w atmosferze ochronnej, metodą zgrzewania termicznego przy pomocy maszyny zgrzewającej. Każdy posiłek posiada etykietę z nazwą dania, informacją o kolejności spożywania oraz datą przydatności do spożycia.Posiłki po dostarczeniu do czasu spożycia powinny być przechowywane w lodówce. Każdy zestaw jest spakowany wtorbę papierową z logo FITEAT.CO, opatrzony kartką z rodzajem diety oraz danymi KLIENTA umożliwiającymi kurierowi dostarczenie zestawu.§4 ZAMAWIANIE CATERINGU DIETETYCZNEGO FITEAT.CO1. Zamówienie diety następuje w jednej z wybranych form: online, mailowo lub telefonicznie.Zamówienia telefoniczne są przyjmowane od poniedziałku do piątku od 7.00 do 17:00 , w sobotę od 8 :00 do 14:00, w niedzielę od 7:00 do 15:00, pod numerem telefonu +48 881 63 06 63. Zamówienia online można składać przez całą dobęprzez stronę www.fiteat.co w zakładce „ZAMÓW”.
  3. Zamówienia będą realizowane w ciągu 48 h od momentu potwierdzenia przyjęcia przez FITEAT.CO złożenia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w drodze elektronicznej.
  4. Zamawiający online lub telefonicznie KLIENT jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne parametry potrzebne do doboru odpowiedniej diety oraz złożenia zamówienia, jak również możliwości skontaktowania się z klientem. Zamówienia nie posiadające wszystkich wymaganych parametrów nie będą realizowane do czasu ich uzupełnienia.
  5. Klient składając zamówienie jest zobowiązany poinformować o wszelkich chorobach lub uczuleniach, jak również o jakichkolwiek innych okolicznościach mogących mieć wpływ na zdrowie klienta lub samopoczucie, a w szczególności: chorobach istniejących oraz przebytych; nadciśnieniu tętniczym, chorobach serca; chorobach przewodu pokarmowego, cukrzycy; nietolerancji laktozy; a także zażywanych lekach mogących mieć wpływ na zdolność absorpcji składników odżywczych czy witamin, bądź zatrzymanie płynów w organizmie, bądź wpływających niekorzystnie na trawienie; w przypadku kobiet informacji o ciąży albo karmieniu piersią; pozostałych alergiach pokarmowych;

FitEat.co nie ponosi odpowiedzialności wobec KLIENTA z tytułu realizacji USŁUGI w przypadku niewskazania przez KLIENTA informacji i okoliczności wymienionych powyżej, jak również jakichkolwiek innych przeciwskazaniach do przyjmowania diety.

Klient decydujący się na zakup Diety warzywno –owocowej – post leczniczy ma świadomość, że to jest dieta bardzo restrykcyjna i powinna być rozpoczęta po konsultacji z lekarzem i  stosowana pod jego nadzorem. Nie przestrzeganie wszystkich zaleceń może mieć negatywny wpływ na zdrowie klienta, za co catering dietetyczny Fiteat.co nie ponosi odpowiedzialności.
6. W razie zatajenia problemów zdrowotnych lub też braku poinformowania przez KLIENTA o przeciwskazaniach do przyjmowania diety wykonawca usługi nie bierze odpowiedzialności za efekty diety, jak i skutki jej zażywania.

 1. Płatności odbywają się poprzez system PayU, przelew tradycyjny lub w pierwszym dniu odbioru zestawu dietetycznego- gotówką (wybrane obszary).
  8. Jeżeli płatność jest zrealizowana przelewem na konto fiteat.co, zaksięgowanie należności musi nastąpić na rachunku bankowym firmy najpóźniej na dzień przed ustaloną dostawą cateringu dietetycznego i jest ona ostatecznym potwierdzeniem zamówienia przez zamawiającego.
  9.
  Fiteat.co zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku braku płatności w wyznaczonym terminie. W tym przypadku klient jest zobowiązany do zapłaty należności o równowartości dokonanego zamówienia z tytułu gotowości fiteat.co do zrealizowania zamówienia.
  10. Po złożeniu zamówienie online lub telefonicznie klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia na podany w zamówieniu adres e-mail. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesłanego przez fiteat.co zamówienia pod względem poprawności tj. rodzaj diety, adres dostawy oraz termin dostawy.
  11. Zgłoszenie nieprawidłowości w zamówieniu powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od daty otrzymania potwierdzenia. Po upływie tego terminu klient nie ma prawa do późniejszych reklamacji związanych z zamówieniem.
  12. Zamówienia diety, może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia. W przypadku zamówień dla osób poniżej 18 roku życia, zamówień muszą dokonywać prawni opiekunowie.
  13. W przypadku odsprzedaży posiłków lub przekazaniu posiłków osobom trzecim firma FitEat.co nie ponosi odpowiedzialności za efekty diety.
  14. W przypadku nieodpowiedniego przechowywania posiłków przez KLIENTA, np. brak ciągu chłodniczego, FitEat.co nie ponosi odpowiedzialności za efekty diety oraz za jej przydatność do spożycia.
 2. 15. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z zawartością opakowania przed spożyciem jego zawartości, w celu wykluczenia produktów na które mógłby być uczulony. Fiteat.co nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uczulenia czy alergie pokarmowe.
 3. 16. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia czy opakowanie nie jest naruszone, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania zobowiązany jest natychmiast powiadomić o tym przypadku Fiteat.co
 4. 17. Przed złożeniem zamówienia na dłuższy okres Fiteat.co zachęca do zamówienia dnia próbnego w celu sprawdzenia jakości świadczonych usług, sprawdzenia preferencji smakowych, sposobu dostawy oraz wpływu diety na Klienta. Ewentualne reklamacje z tego tytułu nie będą uwzględniane.§5 TEREN DOSTAWY
 1. Na TERENIE DOSTAWY, USŁUGA dostarczana jest przez FITEAT.CO jest bezpłatnie lub płatnie zgodnie z mapą dostaw, znajdującą się na www.fiteat.co/dostawy/
 2. FITEAT.CO oferuje możliwość realizacji USŁUGI poza TERENEM DOSTAWY za dodatkową opłatą, w celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt pod numerem 881 63 06 63 lub drogą mailową e-mail: info@fiteat.co

§6 CENA

 1. Wszystkie ceny podane przez FITEAT.CO wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto z 8% VAT.
 2. Szczegółowy cennik USŁUG zamieszczony jest na stronie internetowej www.fiteat.co w zakładce „Cennik“ i obowiązuje dla wszystkich ZAMÓWIEŃ bez względu na sposób ich złożenia.

 

§7 METODY PŁATNOŚCI

Opłata zamówienia przez Klienta następuje w jednej z wybranych form:

 1. Przelewem na rachunek bankowy Defender Sp. z o.o. o numerze: 75 1020 4317 0000 5502 0596 0788 przed rozpoczęciem realizacji USŁUGI;
 2. Za pobraniem – przy odbiorze cateringu od dostawcy w 1 (pierwszym) dniu realizacji USŁUGI bezpośrednio do rąk dostawcy.
 3. Za pośrednictwem systemu PAYU

 

 §8 DOSTAWA

 1. Dostawa zestawów diety odbywa się codziennie od poniedziałku do soboty w godzinach od 17:00 do 10:00 rano, w wybranym przez klienta możliwym przedziale godzinowym, wskazanym w emailu podsumowującym zamówienie, z zastrzeżeniem podważenia możliwości dostawy w podanym przedziale godzinowym przez pracownika Fiteat.co. Nie ma możliwości dostawy na konkretną godzinę, istnieje możliwość dostawy do danej godziny, jeśli obszar dostawy na to pozwala.
 2. Fiteat.co zastrzega sobie prawo dostarczenia zestawu w innych godzinach aniżeli wskazane powyżej bez podania przyczyn, jednakże wówczas Klient może wskazać inny adres dostarczenia pod warunkiem, iż znajduje się on w obrębie TERENU DOSTAWY.
  3. Zmiana przez Klienta adresu dostawy, w dniu dostawy wiąże się z dodatkowym kosztem 30 zł lub innym adekwatnym do adresu dostawy.
 3. 4. Za brak odbioru przez Klienta zamówionej diety, pod wskazanym przez klienta adresem, firma Fiteat.co nie ponosi odpowiedzialności. Klient będzie obciążony za ten dzień diety według cennika, a dieta wróci do siedziby firmy Fiteat.co.
 4. W przypadku zmiany przez Klienta adresu dostawy, ze strefy bezpłatnej na strefę płatną klient zobowiązany będzie do dopłaty należnej kwoty w wysokości adekwatnej do danego obszaru dostawy.

 

§9 ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

1 Zawieszenie zamówienia danej diety, następuje tylko i wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wysłanie e-mail na adres info@fiteat.co lub wysłanie wiadomość sms na numer 881-63-06-63, na dwa dni robocze przed dostawą ZAMÓWIENIA do godziny 15:00, w przeciwnym wypadku, klient ponosi koszt za ten dzień diety, według cennika obowiązującego na stronie www.fiteat.co

2 Zawieszone dni diety, można wykorzystać w terminie nie dłuższym niż 60 dni kalendarzowych, licząc od pierwszego dnia zawieszenia diety. Po tym terminie niewykorzystane dni diety nie zostaną zrealizowane.

3 Anulowanie zamówienia diety jest możliwe na dwa dni robocze przed faktyczną datą dostawy diety.
4 Zmianę ADRESU DOSTAWY należy zgłosić wysyłając wiadomość sms pod numerem 881 63 06 63 lub mailowo na adres info@fiteat.co do godz. 8:00 rano na jeden dzień roboczy przed datą dostawy  ZAMÓWIENIA
5 W przypadku rezygnacji z wybranej diety w trakcie realizacji ZAMÓWIENIA istnieje możliwość zmiany danego rodzaju diety na dowolną dietę dostępną w ofercie Fiteat.co

W takim przypadku należność za dietę zostanie rozliczona według obowiązującego cennika www.fiteat.co
6 Wszelkie zmiany w ZAMÓWIENIU są potwierdzane drogą mailową w e-mailu podsumowującym dokonane zmiany.

7 Informujemy, że zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. z dnia 2017.03.30) klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy po rozpoczęciu jej realizacji.

8 W przypadku rezygnacji z dostawy w  trakcie trwania zamówienia Klient może skorzystać z uprawnienia wskazanego w punkcie 5 powyżej. Klientowi nie przysługuje roszczenie o zwrot zapłaconej ceny.

 

 

 

§10 REKLAMACJA

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji związanej z realizacją przez fiteat.co. usług wynikających z umowy.
 1. Reklamację należy złożyć niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni kalendarzowych od wystąpienia okoliczności wskazujących na niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z umowy.
 2. Reklamację można złożyć:
  a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@fiteat.co.  b) pisemnie na adres: Marcelów 2a 26-660 Jedlińsk
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres Klienta, adres e-mail, numer zamówienia wraz ze wskazaniem daty dostawy, której dotyczy reklamacja oraz opis okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji a także wskazanie przez Klienta sposobu komunikacji w trakcie procedury reklamacyjnej (mailowo lub papierowo), przekazanie materiałów dowodowych w formie zdjęć
 1. Fiteat.co rozpatrzy reklamację Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania i poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji wysyłając  informację drogą mailową na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 2. W przypadku uwzględnienia reklamacji, w której Klient zgłosił roszczenie o zwrot zapłaconej ceny, fiteat.co zwróci Klientowi należność w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia rozpatrzenia reklamacji.
 1. Klientowi będącym konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń, m.in. poprzez złożenie wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Wykaz instytucji konsumenckich zamieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

§11 POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Klient w toku procedury zamówienia dobrowolnie podaje swoje dane osobowe
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Magdalena Kępczyńska- Fiteat.co

Administrator przetwarza informacje stanowiące dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia.

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w określonych celach i w określonym zakresie, jeżeli:
 1. jest to niezbędne do osiągnięcia uzasadnionych celów biznesowych, zarządczych
  i organizacyjnych,
 2. w innym celu i zakresie, jeżeli osoba, której przetwarzane dane dotyczą, wyrazi na to pisemną zgodę.
 1. ZASADY OCHRONY DANYCH

Firma przetwarza dane przestrzegając zasady wynikające z w art. 5 Rozporządzenia:

 1. na mocy podstawy prawnej i zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);
 1. zbiera dane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza danych dalej w sposób niezgodny z tymi celami („ograniczenie celu”);
 1. zbiera dane adekwatne, stosowne oraz ogranicza zakres zbieranych danych do niezbędnych celów, w których są przetwarzane (“minimalizacja danych”);
 1. dane są prawidłowe i uaktualniane; administrator podejmuje wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane (“prawidłowość”);
 1. przechowuje dane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; (“ograniczenie przechowywania”);
 1. administrator przetwarza dane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych (“integralność i poufność”),
 1. PRAWA JEDNOSTKI i OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

Zapewnione są prawa osób, których dane podlegają przetwarzaniu. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, a w szczególności prawo do:

 1. ŻĄDANIA OSÓB

Na żądanie osoby, której dane dotyczą Fitteat.co informuje osobę, czy przetwarza jej dane oraz informuje osobę o szczegółach przetwarzania udzielając informacji w zakresie określonym obowiązkowi informacyjnemu przy zbieraniu danych.

 1. TERMIN REALIZACJI OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH

Administrator w odpowiedzi na żądanie otrzymane od podmiotu danych, udziela bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca – informacji o działaniach podjętych w związku z tym żądaniem.

W przypadku wystąpienia żądania o skomplikowanym charakterze lub dużej liczy żądań termin na rozpoznanie żądania podmiotu danych administrator może wydłużyć maksymalnie o dodatkowe 2 miesiące. W takim przypadku administrator zobligowany jest do poinformowania podmiotu danych o przyczynach i okresie na wydłużenia rozpoznania żądania.

 1. SPROSTOWANIE DANYCH

Osoba której dane dotyczą ma prawo żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej nieprawidłowych danych osobowych.

Fiteat.co dokonuje sprostowania nieprawidłowych na żądanie osoby, której dane dotyczą. Fiteat.co ma prawo odmówić sprostowania danych w sytuacji gdy żądanie osoby jest sprzeczne z zasadami przetwarzania danych, w szczególności w sytuacji gdy osoba której dane dotyczą żąda zastąpienia dotychczasowych danych danymi nieprawidłowymi.

 1. UZUPEŁNIENIE DANYCH

Fiteat.co uzupełnia i aktualizuje dane na żądanie osoby, której dane dotyczą. Fiteat.co ma prawo odmówić uzupełnienia danych w sytuacji gdy żądanie osoby jest sprzeczne z celami przetwarzania danych, w szczególności w sytuacji gdy osoba której dane dotyczą żąda uzupełnienia danych na podstawie niewiarygodnego oświadczenia.

 1. USUNIĘCIE DANYCH – REALIZACJA PRAWA DO BYCIA ZAPOMNIANYM

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych. Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 3. osoba, której dane dotyczą, wnosi skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
 4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,
 6. żądanie dotyczy danych osobowych dziecka i zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
 1. OGRANICZENIE PRZETWARZANIA DANYCH

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych. Na żądanie osoby Fiteat.co dokonuje ograniczenia przetwarzania danych w następujących przypadkach:

 1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalając sprawdzić prawidłowość danych,
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu ich przetwarzania każdego odbiorcę któremu ujawniono dane, chyba że będzie to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernego wysiłku.

 1. PRZENOSZENIE DANYCH

Administrator realizuje prawo do przenoszenia danych. Administrator na żądanie osoby wydaje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące jej dane osobowe które dostarczyła Administratorowi, przetwarzane w wyniku udzielenia zgody przez osobę lub w celu zawarcia lub wykonania umowy.

 1. SPRZECIW W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, a dane te są przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora lub o powierzone zadanie w interesie publicznym.

Fiteat.co uwzględni sprzeciw i przestanie przetwarzać dane osobowe, chyba że wystąpią ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. SPRZECIW WOBEC MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Fiteat.co po otrzymaniu sprzeciwu uwzględni sprzeciwi zaprzestanie takiego przetwarzania.

§12 Pliki Cookies

 

1 Strona FitEat.co posługuje się plikami Cookies

2 Pliki cookies mogą być instalowane na urządzeniu użytkownika za jego wyraźną zgodą

3 Szczegółowe zasady posługiwania się przez stronę plikami cookies określa Polityka Cookies.

§13 Promocje

1 Promocje nie łączą się

2 Promocje naliczane są od ceny 100 %

3 Promocje są czasowe, obowiązują zgodnie z informacją na stronie

4 Promocje dotyczą zamówień powyżej 7 dni.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego umieszczenia na WWW.FITEAT.CO